You are viewing a read-only archive of the Blogs.Harvard network. Learn more.

~ Archive for Právo ~

Svoboda tisku, legalnost…

ø

Pozadal jsem si o dane rozhodnuti citovane pani vrchni statni zastupkyni v tiskove zprave. Plny text rozhodnuti zde.

Prvne cituji z rozsudku Vrchniho soudu 5 To 20/2016:

“V dané věci lze odkázat i na judikaturu ELSP, a to především na rozsudek ve věci Campos Daâmaso proti Portugalsku. ESLP v uvedeném případě dospěl k závěru, že postup státních orgánů, které zahájily trestní řízení proti novinářům, kteří v novinách uveřejnili obsah obžaloby, byl legitimní.”

To je minimalne velmi pochybne, spise bych rekl, ze to je lez. ELSP dospel k zaveru, ze to bylo poruseni cl. 10 Umluvy a naridil Portugalsku vratit pokutu. Rekl, ze dana ustanoveni portugalskeho trestniho zakoniku jsou obecne legitimni (a cituje Radu), ale v tom pripade to legitimni nebylo. ESLP resil, ze dane omezeni vubec nic nevyresi, a proto neni legitimni. Dane rozhodnuti je k dispozici pouze ve francouzstine a portugalstine, tak si statni zastupce asi myslel, ze muze soudu lhat (a soud mu na to skocil).

Dale v dane veci (5 To 20/2016) slo o publikaci celeho neverejneho usneseni o zahajeni trestniho stihani. To by mozna mohlo byt v poradku, protoze to usneseni asi nemohlo byt ziskano v souladu se zakonem.

Soud se ale vubec nevyporadal s tim, ze ta vyzva nema zakonny podklad.

Vypada to, ze nebyla podana ustavni stiznost. Skoda.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce vydat závěrečnou zprávu auditu IT služeb

ø

Ministryně práce a sociálních věcí se pochlubila svým auditem IT služeb a jak všechno perfektně půjde. Zveřejnila ale jen tiskovou zprávu, slidy a nechala se vyfotit pro média (1, 2 , 3). Dokonce se pochlubili, že podali dvě trestní oznámení.

Poněvadž ale zveřejnili jen co chtěli, chtěl jsem vidět celou zprávu. A narazil jsem. Prý se to jen týká vnitřních předpisů a samotná zpráva je chráněna autorským právem IT společností, jejichž myšlenky jsou v auditní zprávě popsány. A kopie trestních oznámení se nevydávají a basta. A to ani pokud byly uplně nesmyslné, nebo vlastně hlavně v tom případě.

Nemohl nenásledovat rozklad. Vzhledem k tomu, že ministryně mé rozklady neřeší, za pár dní bude následovat stížnost na nečinnost, které teda také neřeší a hned poté správní žaloba na nečinnost.

Pokud teda ministerstvo dá správní spis soudu, pak se této zprávy někdy dočkáme.

Prvni poradna SLAPP v Cesku?

ø

Vypada to, ze tu je prvni poradna SLAPP v Cesku: zprava

Doufam, ze jim to poradne soud osladi, i kdyz u toho soudu nikdo nevi.

Vzhledem k novinarine si pokusim tipnout, co se stalo. Pan duchodce, jak je oznacovan ve clanku, podal asi odvolani proti uzemnimu rozhodnuti. To bylo zamitnuto. Pote podal spravni zalobu a take navrh na vydani usneseni o odkladnem ucinku. A to mu asi dali, takze do te doby, nez soud rozhodne, se nesmi stavet. A to pri rychlosti pretizeneho Mestskeho soudu v Praze bude trvat dost dlouho…

Navrácení občanství bývalým občanům České republiky podle § 31 odst. 1 zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky – návod a vzor prohlášení

1

Na této stránce bude vždy aktuální verze návodu ve formátu docx (MS Word). Současná verze je 1.1.

 

Návod jak získat zpátky občanství ČR pro bývalé občany ČR ve formátu docx a vzor prohlášení

 

Vážení přátelé,

 

Parlament České republiky přijal nový Zákon o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb. Tento zákon umožňuje bývalým občanům ČR (až na výjimky) získat zpátky občanství prohlášením na zastupitelském nebo krajském úřadě.[1]

Pokud jste byli v minulosti občany ČR nebo ČSR, ztratili jste v minulosti občanství a nejste/nebyli jste občané Slovenské republiky, s velkou pravděpodobností se můžete prohlásit za občany České republiky a po obdržení listiny o nabytí státního občanství se jimi stanete. Za nezletilé jedná jejich zástupce. Naneštěstí osoby, které nikdy neměly české nebo československé občanství a nenarodily se před rokem 1969, nemohou takto získat občanství.

Připravili jsme pro Vás návod, jak požádat. Tento návod neobsahuje všechny možnosti, ale měl by pomoci v nejběžnějších variantách. Pokud nemůžete požádat podle § 31 odst. 1 z. č. 186/2013 Sb., doporučuje Vám, abyste si zkontrolovali jiné paragrafy jako § 32-36 a 72. Prohlášení podle některých z těchto paragrafů lze učinit jen do 1. 1. 2015!

Prohlášení se podává u krajského úřadu podle místa posledního trvalého bydliště na území ČR, pokud nebyl, pak u Úřadu městské části Praha 1. V zahraničí se dá podat u konzulárně příslušného zastupitelského úřadu, který prohlášení podstoupí příslušnému úřadu.

Budete potřebovat platný doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz a pod., nesmí to být české doklady, neboť ty nejsou platné), samotné prohlášení (některé krajské úřady samy vyplní a vytisknou), rodný list, originál listiny na základě které jste ztratili občanství, oddací listy a podobné a také rodné a oddací listy rodičů a prarodičů, pokud jsou potřebné pro určení nároku. Pokud nemáte český rodný list Váš nebo pra/rodičů, můžete si ho za poplatek nechat vyhotovit na ambasádě, ale to může celou proceduru zdržet. Všechny doklady musí být v češtině/slovenštině nebo originál s apostilou a ověřený překlad. Zastupitelské úřady většinou zkontrolují Váš překlad, ale je potřeba se informovat.

V USA je složitější získat apostilu pro tzv. federální živé dokumenty jako třeba naturalizační listinu. Nejjednodušší je si sjednat “infopass appointment” u USCIS, nechat si ověřit kopii naturalizační listiny, kterou si donesete, pomocí formuláře G-24. Dále musíte tuto certifikovanou kopii poslat na U.S. Dept of State (http://www.state.gov/authentications/) a nechat si dodat apostilu. Mimo území USA mohou naturalizační listinu ověřit konzulární úředníci.

Pokud v USA nemáte originál naturalizační listiny (nebo neexistuje, neboť jste získali občanství odvozeně jako nezletilé dítě naturalizovaného občana v jeho péči), můžete o ni požádat u USCIS.

Ve Velké Británii také nelze dodat apostilu přímo na naturalizační listinu. Je potřeba si nechat kopii ověřit u notáře a až potom tuto ověřenou kopii nechat apostilovat.

Správní poplatek v ČR je 500 Kč, na zastupitelském úřadě se vybírá v místní měně, informujte se, na aktuální výši.

Nedá se předvídat, jak přesně budou úřady tento zákon interpretovat a jaká úskalí to bude přinášet. Zatím to vypadá, že každý, kdo získá takto občanství ČR, získá i trvalý pobyt na území ČR a s tím všechny povinnosti jako třeba povinnost platit zdravotní pojištění (podle § 3 Zákona o veřejném zdravotním pojištění), vlastnit platný občanský průkaz a podobné. Pokud to bude takto i nadále interpretováno, navrhujeme, pokud nemáte důvody pro opak, abyste si ihned při převzetí listiny o nabytí občanství na ambasádě požádali o zrušení trvalého pobytu, mají k tomu připravené formuláře.

Pokud by z nějakého důvodu úřady rozhodly, že jste občanství nenabyli, musí toto rozhodnutí řádně odůvodnit neboť se použije část 2. a 3. správního řádu. V tom případě máte 15 dnů na odvolání. Navrhujeme, abyste si přečetli rozhodnutí, a pokud není zamítnutí jen kvůli formální chybě, abyste ihned kontaktovali advokáta.

Ocenili bychom, kdybyste nám napsali a dali zpětnou vazbu pokud budete mít problémy s tímto vzorem nebo se setkáte s nestandardním výkladem tohoto zákona ze strany úřadů. Podněty, prosím, posílejte na chovanec@fas.harvard.edu. Není v našich silách odpovídat na individuální dotazy, ale Vaše postřehy nám mohou pomoci s další verzí a také ostatním žadatelům.

Další informace najdete na webových stránkách vašich příslušných zastupitelských úřadů s konkrétními informacemi pro vaši zemi. Také existují neziskové organizace, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a mají i poradnu, ale my s nimi nemáme žádné osobní zkušenosti a tedy je nemůžeme doporučit.

 

Hodně štěstí, Petr Chovanec a Filip Trnka[1] „Návrh rozšiřuje okruh osob, které mohou zjednodušeným způsobem nabýt státní občanství České republiky, a to v porovnání se zákony č. 88/1990 Sb. a č. 193/1999 Sb., které představovaly jistou formu státoobčanské rehabilitace a týkaly se pouze některých osob, které české či československé státní občanství pozbyly stanoveným způsobem za totalitního režimu, tj. v letech 1948 až 1990. Toto časové omezení již návrh neobsahuje. Návrh dále nerozlišuje, na základě jakého právního titulu došlo k pozbytí státního občanství bývalého státního občana, ovšem s tou zásadní výjimkou, že návrh z možnosti zjednodušeného nabytí státního občanství České republiky vylučuje osoby, které československé státní občanství pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., a Smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb.,“ Důvodová zpráva k Zákonu

Návod jak získat zpátky občanství ČR pro bývalé občany ČR ve formátu docx a vzor prohlášení

 

 

Log in